. Filtracia, kabinet cistoty, kabinety cistoty, filtre pall, filter pall
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Filtrácia

Filtráciu
Filtration
ERIKS a PALL dodáva technológiu pre filtráciu, separáciu a čistenie vo všetkých oblastiach priemyslu.

Pall Corporation je najväčšia spoločnosť na svete zaoberajúca sa problematikou filtrácie, separácie a čistenia. Technická podpora, ponuka produktov a globálna štruktúra vytvárajú jedinečnú výhodu oproti konkurenčným spoločnostiam.

Naši zákazníci očakávajú vysokú kvalitu, spoĺahlivosť a prijateĺné ceny bez ohĺadu na to, aké produkty vyrábajú. Vďaka vysoko sofistikovaným technológiám používaným v PALL sú tieto očakávania splnené.

Vysokoprofesiónálne riešenia filtrácie od PALL sú využívané hlavne pri aplikáciach:
- práčky vodné a uhľovodíkové
- lakovne, kataforézy
- skušobné stanice
- predfiltrácie demi vody
- chladiace kvapaliny
- stáčacie a plniace stanice
- obtokové fitrácie

ERIKS dodáva aj kabinety čistoty PALL
PCC41NG2
PCC FR
PCC XS

Zdielať túto stránku

Email:

Filtrácia

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:232