. Frekvenčné meniče ABB, menic, frekvencny menic, frekvencne menice, inverter
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Frekvenčné meniče ABB

ABB motory
Frekvenčné meniče ABB
Frekvenčné meniče ABB
Frekvenčné meniče ABB

Nízkonapäťové striedavé meniče

Striedavé frekvenčné meniče sa používajú na riadenie rýchlosti a krútiaceho momentu štandardných indukčných motorov, ťažného koňa priemyslu. ABB patrí medzi svetovú špičku, ako v oblasti frekvenčných meničov, tak aj motorov. Technika striedavých meničov rozširuje rozsah rýchlosti motora od nuly až vysoko nad udávanú rýchlosť, čím výrazne zvyšuje produktivitu. Pokiaľ na prevádzku stačí nízka kapacita, menič zníži rýchlosť stroja. Tým sa dosiahne významná úspora energie.

Vysokonapäťové striedavé meniče

VN striedavé frekvenčné meniče ABB sa používajú na riadenie rýchlosti a krútiaceho momentu indukčných a synchrónnych strojov s vysokým výkonom. Vďaka presnému ovládaniu procesu prostredníctvom priameho riadenia momentu (DTC, patent ABB), dosahujú naše frekvenčné meniče aj bez použitia snímača otáčok najvyššiu možnú presnosť aj pri kolísaní príkonu alebo náhlej zmene záťaže. Vysokonapäťové frekvenčné meniče ABB prispôsobujú rýchlosť stroja aktuálnym požiadavkám, a tak optimalizujú spotrebu energie.

Jednosmerné meniče

ABB ponúka najúplnejšie porfólio trojfázových jednosmerných meničov v rozsahu výkonov od 9 kW (12 Hp) až do 18 MW (24 000 Hp). Už niekoľko desaťročí patria medzi najvyhľadávanejšie a v súčasnosti predstavujú tieto jednosmerné meniče absolútnu špičku v digitálnom riadení.


Zdielať túto stránku

Email:

Frekven#38;#269;né meni#38;#269;e ABB

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:240