. Náradie na montáž a demontáž ložísk simatec, simatool
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Náradie na montáž a demontáž ložísk simatool

simatec, simatool
Montážne nástroje simatool je navrhnuté tak, aby umožňovalo rýchlu, presnú a bezpečnú montáž ložísk a tesnení. Správna kombinácia montážnych krúžkov a objímok zaist'uje to, že montážne sily nie sú nikdy prenášané cez valivé telieska ložiska. Používaním správných sád náradia zminimalizujeme nebezpečenstvo poškodenia ložiska a tesnenia.

Používanie náradia je možné vidieť v informačnom videu:
simatool Seal Puller SP 50 Tu
simatool Maintenance Kit MK 10 Tu
simatool Fitting Tool FT33 Tu
simatool Ball Bearing Puller BP61 Tu

Zdielať túto stránku

Email:

Náradie na montá#38;#158; a demontá#38;#158; lo#38;#158;ísk simatool

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:3687