. Reťaze, na prenos výkonu, Renold, reťaz, retaz, Syno, retaze,
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Reťaze

Reťaze
Reťaze
Retaz
Retaz Renold
Reťaz
Reťaz SynCor
Technológie používané pri valčekových reťaziach prešli počas storočí intenzívnym vývojom. Počas tohoto obdobia boli predstavené nové dizajnové prvky a výrobné procesy, ktoré zvýšili výkon všetkých typov reťazí.

Spoločnosť ERIKS vám pomôže vyšpecifikovať najlepšiu zostavu reťazového prevodu pre najnáročnejšie aplikácie. Pre špecifické aplikácie vieme spoločne so zákazníkom navrhnúť špeciálne na mieru ušité riešenia. Štandardne dodávame reťaze Fenner®, Renold a Sedis

Služby v oblasti dopravníkových reťazí:
- kompletný návrh systému a jej realizácia
- ozubené kolesá, pohony a reťaze
- reťaze podľa noriem ISO a britských štandardov
- upravené reťaze
- špeciálne reťaze vyrobené na mieru

Aplikácie:
- reťaze pre poľnohospodárske stroje
- reťaze pre zariadenia na spracovanie asfaltu
- reťaze pre pekárne
- reťaze pre cementárne
- reťaze pre eskalátory
- reťaze pre dopravníkové aplikácie v ťažkých podmienkach
- reťaze pre ľahký priemysel (voľnobežné reťaze)
- reťaze pre ťažbu uhlia
- reťaze pre ťažbu ropy
- reťaze pre výrobu cukru
- reťaze pre vodárenský priemysel / spracovanie odpadu

Produktová škála reťazí
-valčekové reťaze
--jednoradové valčekové reťaze
--dvojradové valčekové reťaze
--trojradové valčekové reťaze
- valčekové reťaze (americké)
--jednoradové valčekové reťaze
--dvojradové valčekové reťaze
--trojradové valčekové reťaze
- špeciálne reťaze
--reťaz valčeková
--reťaz s predĺženým rozostupom
--reťaz s predĺženým rozostupom a unášačmi
--reťaz s rovnými doštičkami
--reťaz s predĺženými čapmi
--reťaz akumulačná
--reťaz s unášacími doštičkami
--reťaz s ozubenými doštičkami
- puzdrové reťaze
- pomalobežné puzdrové reťaze
- Gallové reťaze
- dopravné reťaze
- puzdrové dopravné reťaze
- doštičkové dopravné reťaze
- doštičkové dopravné reťaze krivobežné
- valčekové reťaze
- transmisné reťaze
- variátorové reťaze
- čapové a ewartové reťaze
- poľnohospodárske reťaze
- reťaze pre potravinársky priemysel
- reťaze do vlhkého prostredia

Monitorovanie stavu strojného zariadenia
ERIKS ponúka aj nové inteligentné reťaze pre použitie v kritických aplikáciách, pri ktorých nedostatky môžu viesť k zraneniu alebo závažnej poruche. Smart link® je rozmerovo malý samostatný systém, ktorý využíva merače pnutia, ktoré zaznamenávajú údaje buď v reálnom čase alebo počas dlhšieho časového úseku.

Zdielať túto stránku

Email:

Re#38;#357;aze

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:133