teplota ložiska. Teplo je indukované iba v ohrievanom ložisku, pričom teplota
samotného ohrievača ostáva rovnaká ako okolná teplota a ohrievača sa je
možné dotknút' bez nebezpečenstva. Indukčné ohrievanie je vel'mi účinné,
pretože ložisko je vyhrievané priamo indukčným tokom. Nekovové časti, ako
tesnenia a mazivo nie sú ohrievané indukčným tokom. Výhodou je, že ložisko
može byt' namazané pred ohrevom a montážou. Pretože počas indukčného
ohrevu sa ložisko zmagnetizuje, je indukčný ohrievač simatherm vybavený
demagnetizátorom. Demagnetizátor zabráni aby ložisko prit'ahovalo malé
kovové čiastočky, ktoré by mohli spôsobit' dlhodobé poškodenie ložiska a tým
skrátenie jeho životnosti.
Montáž ohriateho ložiska
Pre osadenie ložiska do miesta uloženia ERIKS SK Industrial Product Technical Documents and Industrial Products and Services Brochures to download free of charge.'>
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed


ERIKS s.r.o., Bratislava - Dokumenty a brožúry

simatherm a simatools brožúra
Indukčný ohrievač
Funkcia indukčného ohrievača vychádza z princípu elektrického transformátora.
Indukčnou cievkou je v ložisku naindukovaný vysoký prúd a nízke
elektrické napätie. Následkom toho do niekol'kých minút značne narastie
teplota ložiska. Teplo je indukované iba v ohrievanom ložisku, pričom teplota
samotného ohrievača ostáva rovnaká ako okolná teplota a ohrievača sa je
možné dotknút' bez nebezpečenstva. Indukčné ohrievanie je vel'mi účinné,
pretože ložisko je vyhrievané priamo indukčným tokom. Nekovové časti, ako
tesnenia a mazivo nie sú ohrievané indukčným tokom. Výhodou je, že ložisko
može byt' namazané pred ohrevom a montážou. Pretože počas indukčného
ohrevu sa ložisko zmagnetizuje, je indukčný ohrievač simatherm vybavený
demagnetizátorom. Demagnetizátor zabráni aby ložisko prit'ahovalo malé
kovové čiastočky, ktoré by mohli spôsobit' dlhodobé poškodenie ložiska a tým
skrátenie jeho životnosti.
Montáž ohriateho ložiska
Pre osadenie ložiska do miesta uloženia
simatherm a simatools brožúra

Predchádzajúci dokument  |  Nasledujúci dokument
Kompletný zoznam dokumentov


ERIKS s.r.o.

Copyright ©2019 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689

Zdielať túto stránku

Email: