. Úspory energií
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Úspory energií

Elektrická energia
Spoločnosť ERIKS dodáva svojím zákazníkom prostredníctvom produktovej rady Fenner kvalitné a úsporné výrobky. ERIKS má k dispozícii aj know-how ako účinne využívať tieto už v súčasnosti známe výrobky. Jedná sa hlavne o frekvenčné meniče, motory, remene atď.

Naši technici vykonávajú implementáciu nižšie uvedených zariadení s dôrazom na úsporu elektrickej energie:

1. Frekvenčné meniče. (Fenner)
2. Elektromotory s vyššou triedou účinnosti EFF1. (Fenner).
3. Úsporné klinové remene Quadro (5% úspora el. energie). (Fenner)

Naši technici vám priamo na prevádzke vykonajú analýzu zariadení a navrhnú optimálne riešenia. Zaujímavosťou našich riešení je možnosť financovania zariadení z nasporenej elektrickej energie.

Implementácie sú vhodné hlavne na miesta, kde sú :

1. Zbytočné prietoky vduchu (vzduchotechnika, ventilátory).
2. Zbytočné prietoky kvapalín (cirkulačné okruhy vykurovacej alebo chladiacej vody, cirkulačné okruhy rezných kvapalín, prečerpávacie okruhy vody a sypkých látok)
3. Zariadenia s elektromotorom ktoré pracujú v režimoch zaťaženie-odľahčenie (hydraulické okruhy, vzduchové kompresory, lisy a pod.)
4. Zariadenia s nevyužitým alebo striedavým zaťažením (dopravníkové pásy, píly a pod.).


Zdielať túto stránku

Email:

Úspory energií

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2464