. Absorbéry, absorbcne platne, absorber
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Absorbéry

Absorber logo
Absorber
RX® absorbenty sú vysoko kvalitné savé materiály pre kontrolu úniku prevádzkových kvapalín.

Výrobky majú využitie hlavne dielňach údržby skoro v každom odvetví priemyslu, kde je všeobecná požiadavka pre čisté pracovisko.
Vo vonkajšom prostredí, kedy je potrebné odsať olej, RX® adsorbenty poskytujú aj riešenie pre absorbciu oleja a kvapalín na báze petroleja - hydrofóbne produkty.

V prípade mimoriadnej udalosti a každodenných situácií týkajúcich sa chemických látok a chemických rozpúšťadiel RX rozsahu ponúka, kompletné riešenia. Pre ľahké použitie produktov sú k dispozícii ako podložky, pláty, zvitky, valce, vankúše a špeciálne sady pre kontrolu úniku kvapalín.

ERIKS má teraz širší rozsah riešení pre obmedzenie kontaminácie, ktoré vám pomôžu splniť environmentálnu legislatívu, ale tiež zabezpečiť osvedčené postupy, pre ochranu zdravia.

RX® absorbenty - Produkty pre proaktívne riešenia na zabezpečenie čistého a bezpečného životného prostredia.

Zdielať túto stránku

Email:

Absorbéry

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:3286