. Ochrana dýchacích orgánov - CFR1
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Ochrana dýchacích orgánov - CFR1

Ochrana dýchacích orgánov - CFR1
CFR filtračná polomaska proti časticiam poskytuje vyšší komfort a ochranu v porovnaní s klasickým respirátorom. Výhodou CFR1 je kvalitnejší ventil, lepšie a pohodlnejšie tesnenie, nastavovacie hlavové popruhy, a v neposlednej rade i ekonomická výhodnosť - menia sa len časticové filtre P2 alebo P3.

Pre zváračov je vhodné prevedenie CFR1 Welding s ochrannou mriežkou.

Zdielať túto stránku

Email:

Ochrana dýchacích orgánov #38;#45; CFR1

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2275