. Poďakovanie za účasť
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Poďakovanie za účasť - 13/11/2015

Seminar
Ďakujeme Vám za účasť na Seminári ERIKS 11.11.2015.
Nasledujúci seminár sa uskutoční v máji 2016.

Predbežný program:
- Elastoméry a o-krúžky - sumarizácia a pokračovanie
- Lisované diely z gumy / rubber moulded parts
- Gumené profily / rubber profiles

Tešíme sa na Vašu ďalšiu účasť!
Predchádzajúca nová položka  |  Ďalšia nová položka
Kompletný zoznam správ

Zdielať túto stránku

Email:

Po#38;#271;akovanie za ú#38;#269;as#38;#357;

Copyright ©2019 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:3728