. Prevodovka typ M, prevodovky
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Prevodovka typ M

Prevodovka typ M
Otáčky 365 /min, Kr. moment prevodovky 4 Nm, Servisný faktor 13.10 , Prevodovka 860A0902
Otáčky 270 /min, Kr. moment prevodovky 6 Nm, Servisný faktor 11.00 , Prevodovka 860A1002
Otáčky 238 /min, Kr. moment prevodovky 6 Nm, Servisný faktor 10.20 , Prevodovka 860A1102
Otáčky 210 /min, Kr. moment prevodovky 7 Nm, Servisný faktor 9.50 , Prevodovka 860A1202
Otáčky 178 /min, Kr. moment prevodovky 9 Nm, Servisný faktor 8.07 , Prevodovka 860A1005
Otáčky 164 /min, Kr. moment prevodovky 10 Nm, Servisný faktor 7.80 , Prevodovka 860A1402
Otáčky 152 /min, Kr. moment prevodovky 10 Nm, Servisný faktor 7.40 , Prevodovka 860A1502
Otáčky 138 /min, Kr. moment prevodovky 12 Nm, Servisný faktor 6.61 , Prevodovka 860A1205
Otáčky 121 /min, Kr. moment prevodovky 13 Nm, Servisný faktor 6.10 , Prevodovka 860A1702
Otáčky 106 /min, Kr. moment prevodovky 15 Nm, Servisný faktor 5.60 , Prevodovka 860A1802
Otáčky 93 /min, Kr. moment prevodovky 17 Nm, Servisný faktor 5.00 , Prevodovka 860A1902
Otáčky 84 /min, Kr. moment prevodovky 19 Nm, Servisný faktor 4.50 , Prevodovka 860A2002
Otáčky 79 /min, Kr. moment prevodovky 21 Nm, Servisný faktor 4.27 , Prevodovka 860A1705
Otáčky 76 /min, Kr. moment prevodovky 21 Nm, Servisný faktor 4.10 , Prevodovka 860A2102
Otáčky 69 /min, Kr. moment prevodovky 24 Nm, Servisný faktor 3.70 , Prevodovka 860A2202
Otáčky 59 /min, Kr. moment prevodovky 28 Nm, Servisný faktor 3.20 , Prevodovka 860A2302
Otáčky 55 /min, Kr. moment prevodovky 30 Nm, Servisný faktor 2.97 , Prevodovka 860A2005
Otáčky 49 /min, Kr. moment prevodovky 33 Nm, Servisný faktor 2.70 , Prevodovka 860A2502
Otáčky 42 /min, Kr. moment prevodovky 39 Nm, Servisný faktor 2.30 , Prevodovka 860A2602
Otáčky 38 /min, Kr. moment prevodovky 43 Nm, Servisný faktor 2.10 , Prevodovka 860A2702
Otáčky 38 /min, Kr. moment prevodovky 43 Nm, Servisný faktor 3.70 , Prevodovka 801A2702
Otáčky 33 /min, Kr. moment prevodovky 50 Nm, Servisný faktor 3.20 , Prevodovka 801A2902
Otáčky 33 /min, Kr. moment prevodovky 50 Nm, Servisný faktor 3.96 , Prevodovka 861A2902
Otáčky 31 /min, Kr. moment prevodovky 52 Nm, Servisný faktor 1.60 , Prevodovka 860A2902
Otáčky 29 /min, Kr. moment prevodovky 56 Nm, Servisný faktor 2.80 , Prevodovka 801A3002
Otáčky 29 /min, Kr. moment prevodovky 56 Nm, Servisný faktor 3.57 , Prevodovka 861A3002
Otáčky 27 /min, Kr. moment prevodovky 60 Nm, Servisný faktor 1.20 , Prevodovka 860A3002
Otáčky 26 /min, Kr. moment prevodovky 64 Nm, Servisný faktor 2.50 , Prevodovka 801A3102
Otáčky 26 /min, Kr. moment prevodovky 64 Nm, Servisný faktor 3.19 , Prevodovka 861A3102
Otáčky 25 /min, Kr. moment prevodovky 66 Nm, Servisný faktor 1.35 , Prevodovka 860A2705
Otáčky 24 /min, Kr. moment prevodovky 68 Nm, Servisný faktor 1.00 , Prevodovka 860A3102
Otáčky 24 /min, Kr. moment prevodovky 68 Nm, Servisný faktor 2.40 , Prevodovka 801A4402
Otáčky 24 /min, Kr. moment prevodovky 68 Nm, Servisný faktor 3.07 , Prevodovka 861A4402
Otáčky 23 /min, Kr. moment prevodovky 69 Nm, Servisný faktor 1.30 , Prevodovka 860A4402
Otáčky 22 /min, Kr. moment prevodovky 76 Nm, Servisný faktor 2.09 , Prevodovka 801A2905
Otáčky 22 /min, Kr. moment prevodovky 75 Nm, Servisný faktor 2.10 , Prevodovka 801A4502
Otáčky 22 /min, Kr. moment prevodovky 76 Nm, Servisný faktor 2.69 , Prevodovka 861A2905
Otáčky 22 /min, Kr. moment prevodovky 75 Nm, Servisný faktor 2.78 , Prevodovka 861A4502
Otáčky 21 /min, Kr. moment prevodovky 80 Nm, Servisný faktor 1.05 , Prevodovka 860A2905
Otáčky 21 /min, Kr. moment prevodovky 76 Nm, Servisný faktor 1.20 , Prevodovka 860A4502
Otáčky 20 /min, Kr. moment prevodovky 82 Nm, Servisný faktor 1.90 , Prevodovka 801A4602
Otáčky 20 /min, Kr. moment prevodovky 82 Nm, Servisný faktor 2.53 , Prevodovka 861A4602
Otáčky 19 /min, Kr. moment prevodovky 84 Nm, Servisný faktor 1.10 , Prevodovka 860A4602
Otáčky 19 /min, Kr. moment prevodovky 86 Nm, Servisný faktor 1.85 , Prevodovka 801A3005
Otáčky 19 /min, Kr. moment prevodovky 86 Nm, Servisný faktor 2.41 , Prevodovka 861A3005
Otáčky 19 /min, Kr. moment prevodovky 88 Nm, Servisný faktor 3.82 , Prevodovka 802A4602
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 98 Nm, Servisný faktor 1.63 , Prevodovka 801A3105
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 96 Nm, Servisný faktor 1.70 , Prevodovka 801A4702
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 98 Nm, Servisný faktor 2.09 , Prevodovka 861A3105
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 96 Nm, Servisný faktor 2.16 , Prevodovka 861A4702
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 96 Nm, Servisný faktor 3.51 , Prevodovka 802A4702
Otáčky 16 /min, Kr. moment prevodovky 98 Nm, Servisný faktor 0.90 , Prevodovka 860A4702
Otáčky 14 /min, Kr. moment prevodovky 115 Nm, Servisný faktor 1.40 , Prevodovka 801A4902
Otáčky 14 /min, Kr. moment prevodovky 115 Nm, Servisný faktor 1.81 , Prevodovka 861A4902
Otáčky 14 /min, Kr. moment prevodovky 115 Nm, Servisný faktor 2.93 , Prevodovka 802A4902
Otáčky 14 /min, Kr. moment prevodovky 115 Nm, Servisný faktor 3.89 , Prevodovka 862A4902
Otáčky 12 /min, Kr. moment prevodovky 134 Nm, Servisný faktor 1.20 , Prevodovka 801A5002
Otáčky 12 /min, Kr. moment prevodovky 134 Nm, Servisný faktor 1.55 , Prevodovka 861A5002
Otáčky 12 /min, Kr. moment prevodovky 138 Nm, Servisný faktor 2.45 , Prevodovka 802A5002
Otáčky 12 /min, Kr. moment prevodovky 138 Nm, Servisný faktor 3.25 , Prevodovka 862A5002
Otáčky 11 /min, Kr. moment prevodovky 149 Nm, Servisný faktor 1.10 , Prevodovka 801A5102
Otáčky 11 /min, Kr. moment prevodovky 149 Nm, Servisný faktor 1.40 , Prevodovka 861A5102
Otáčky 10 /min, Kr. moment prevodovky 155 Nm, Servisný faktor 2.17 , Prevodovka 802A5102
Otáčky 10 /min, Kr. moment prevodovky 155 Nm, Servisný faktor 2.89 , Prevodovka 862A5102
Otáčky 9.0 /min, Kr. moment prevodovky 180 Nm, Servisný faktor 0.90 , Prevodovka 801A5302
Otáčky 9.0 /min, Kr. moment prevodovky 180 Nm, Servisný faktor 1.15 , Prevodovka 861A5302
Otáčky 9.0 /min, Kr. moment prevodovky 180 Nm, Servisný faktor 1.87 , Prevodovka 802A5302
Otáčky 9.0 /min, Kr. moment prevodovky 181 Nm, Servisný faktor 2.48 , Prevodovka 862A5302
Otáčky 8.5 /min, Kr. moment prevodovky 192 Nm, Servisný faktor 3.24 , Prevodovka 803A5302
Otáčky 8.5 /min, Kr. moment prevodovky 205 Nm, Servisný faktor 1.65 , Prevodovka 802A5402
Otáčky 8.5 /min, Kr. moment prevodovky 205 Nm, Servisný faktor 2.19 , Prevodovka 862A5402
Otáčky 7. 9 /min, Kr. moment prevodovky 206 Nm, Servisný faktor 1.02 , Prevodovka 861A5402
Otáčky 7. 3 /min, Kr. moment prevodovky 224 Nm, Servisný faktor 2.79 , Prevodovka 803A5402
Otáčky 7. 0 /min, Kr. moment prevodovky 233 Nm, Servisný faktor 1.45 , Prevodovka 802A5502
Otáčky 7. 0 /min, Kr. moment prevodovky 233 Nm, Servisný faktor 1.93 , Prevodovka 862A5502
Otáčky 6.9 /min, Kr. moment prevodovky 234 Nm, Servisný faktor 0.89 , Prevodovka 861A5502
Otáčky 6.4 /min, Kr. moment prevodovky 254 Nm, Servisný faktor 2.46 , Prevodovka 803A5502
Otáčky 5.9 /min, Kr. moment prevodovky 276 Nm, Servisný faktor 1.22 , Prevodovka 802A5305
Otáčky 5.9 /min, Kr. moment prevodovky 276 Nm, Servisný faktor 1.63 , Prevodovka 862A5305
Otáčky 5.6 /min, Kr. moment prevodovky 293 Nm, Servisný faktor 2.13 , Prevodovka 803A5305
Otáčky 5.2 /min, Kr. moment prevodovky 312 Nm, Servisný faktor 1.08 , Prevodovka 802A5405
Otáčky 5.2 /min, Kr. moment prevodovky 313 Nm, Servisný faktor 1.44 , Prevodovka 862A5405
Otáčky 4.8 /min, Kr. moment prevodovky 342 Nm, Servisný faktor 1.83 , Prevodovka 803A5405
Otáčky 4.6 /min, Kr. moment prevodovky 354 Nm, Servisný faktor 0.95 , Prevodovka 802A5505
Otáčky 4.6 /min, Kr. moment prevodovky 355 Nm, Servisný faktor 1.27 , Prevodovka 862A5505
Otáčky 4.2 /min, Kr. moment prevodovky 387 Nm, Servisný faktor 1.61 , Prevodovka 803A5505

0.25 KW MOTOR
Otáčky 373 /min, Kr. moment prevodovky 6 Nm, Servisný faktor 9.62 , Prevodovka 860A0906
Otáčky 276 /min, Kr. moment prevodovky 8 Nm, Servisný faktor 8.07 , Prevodovka 860A1006
Otáčky 243 /min, Kr. moment prevodovky 9 Nm, Servisný faktor 7.53 , Prevodovka 860A1106
Otáčky 214 /min, Kr. moment prevodovky 10 Nm, Servisný faktor 6.95 , Prevodovka 860A1206
Otáčky 168 /min, Kr. moment prevodovky 13 Nm, Servisný faktor 5.75 , Prevodovka 860A1406
Otáčky 156 /min, Kr. moment prevodovky 14 Nm, Servisný faktor 5.41 , Prevodovka 860A1506
Otáčky 123 /min, Kr. moment prevodovky 18 Nm, Servisný faktor 4.48 , Prevodovka 860A1706
Otáčky 109 /min, Kr. moment prevodovky 21 Nm, Servisný faktor 4.09 , Prevodovka 860A1806
Otáčky 95 /min, Kr. moment prevodovky 24 Nm, Servisný faktor 3.70 , Prevodovka 860A1906
Otáčky 86 /min, Kr. moment prevodovky 26 Nm, Servisný faktor 3.33 , Prevodovka 860A2006
Otáčky 78 /min, Kr. moment prevodovky 29 Nm, Servisný faktor 3.02 , Prevodovka 860A2106
Otáčky 70 /min, Kr. moment prevodovky 32 Nm, Servisný faktor 2.75 , Prevodovka 860A2206
Otáčky 60 /min, Kr. moment prevodovky 38 Nm, Servisný faktor 2.34 , Prevodovka 860A2306
Otáčky 53 /min, Kr. moment prevodovky 43 Nm, Servisný faktor 3.68 , Prevodovka 801A2506
Otáčky 50 /min, Kr. moment prevodovky 45 Nm, Servisný faktor 1.96 , Prevodovka 860A2506
Otáčky 44 /min, Kr. moment prevodovky 52 Nm, Servisný faktor 3.07 , Prevodovka 801A2606
Otáčky 43 /min, Kr. moment prevodovky 53 Nm, Servisný faktor 1.68 , Prevodovka 860A2606
Otáčky 39 /min, Kr. moment prevodovky 59 Nm, Servisný faktor 1.52 , Prevodovka 860A2706
Otáčky 39 /min, Kr. moment prevodovky 58 Nm, Servisný faktor 2.73 , Prevodovka 801A2706
Otáčky 39 /min, Kr. moment prevodovky 58 Nm, Servisný faktor 3.57 , Prevodovka 861A2706
Otáčky 34 /min, Kr. moment prevodovky 68 Nm, Servisný faktor 2.35 , Prevodovka 801A2906
Otáčky 34 /min, Kr. moment prevodovky 68 Nm, Servisný faktor 2.91 , Prevodovka 861A2906
Otáčky 32 /min, Kr. moment prevodovky 71 Nm, Servisný faktor 1.17 , Prevodovka 860A2906
Otáčky 30 /min, Kr. moment prevodovky 77 Nm, Servisný faktor 2.07 , Prevodovka 801A3006
Otáčky 30 /min, Kr. moment prevodovky 77 Nm, Servisný faktor 2.63 , Prevodovka 861A3006
Otáčky 28 /min, Kr. moment prevodovky 81 Nm, Servisný faktor 0.88 , Prevodovka 860A3006
Otáčky 26 /min, Kr. moment prevodovky 87 Nm, Servisný faktor 1.82 , Prevodovka 801A3106
Otáčky 26 /min, Kr. moment prevodovky 87 Nm, Servisný faktor 2.34 , Prevodovka 861A3106
Otáčky 25 /min, Kr. moment prevodovky 92 Nm, Servisný faktor 0.97 , Prevodovka 860A2707
Otáčky 25 /min, Kr. moment prevodovky 92 Nm, Servisný faktor 1.73 , Prevodovka 801A4406
Otáčky 25 /min, Kr. moment prevodovky 91 Nm, Servisný faktor 1.75 , Prevodovka 801A2707
Otáčky 25 /min, Kr. moment prevodovky 92 Nm, Servisný faktor 2.26 , Prevodovka 861A4406
Otáčky 25 /min, Kr. moment prevodovky 91 Nm, Servisný faktor 2.30 , Prevodovka 861A2707
Otáčky 24 /min, Kr. moment prevodovky 94 Nm, Servisný faktor 0.95 , Prevodovka 860A4406
Otáčky 24 /min, Kr. moment prevodovky 94 Nm, Servisný faktor 3.56 , Prevodovka 802A4406
Otáčky 22 /min, Kr. moment prevodovky 103 Nm, Servisný faktor 0.87 , Prevodovka 860A4506
Otáčky 22 /min, Kr. moment prevodovky 106 Nm, Servisný faktor 1.51 , Prevodovka 801A2907
Otáčky 22 /min, Kr. moment prevodovky 102 Nm, Servisný faktor 1.57 , Prevodovka 801A4506
Otáčky 22 /min, Kr. moment prevodovky 106 Nm, Servisný faktor 1.94 , Prevodovka 861A2907
Otáčky 22 /min, Kr. moment prevodovky 102 Nm, Servisný faktor 2.05 , Prevodovka 861A4506
Otáčky 22 /min, Kr. moment prevodovky 104 Nm, Servisný faktor 3.23 , Prevodovka 802A4506
Otáčky 20 /min, Kr. moment prevodovky 112 Nm, Servisný faktor 1.43 , Prevodovka 801A4606
Otáčky 20 /min, Kr. moment prevodovky 112 Nm, Servisný faktor 1.86 , Prevodovka 861A4606
Otáčky 19 /min, Kr. moment prevodovky 120 Nm, Servisný faktor 1.33 , Prevodovka 801A3007
Otáčky 19 /min, Kr. moment prevodovky 120 Nm, Servisný faktor 1.73 , Prevodovka 861A3007
Otáčky 19 /min, Kr. moment prevodovky 120 Nm, Servisný faktor 2.81 , Prevodovka 802A4606
Otáčky 19 /min, Kr. moment prevodovky 120 Nm, Servisný faktor 3.73 , Prevodovka 862A4606
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 136 Nm, Servisný faktor 1.17 , Prevodovka 801A3107
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 131 Nm, Servisný faktor 1.22 , Prevodovka 801A4706
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 136 Nm, Servisný faktor 1.51 , Prevodovka 861A3107
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 131 Nm, Servisný faktor 1.59 , Prevodovka 861A4706
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 130 Nm, Servisný faktor 2.58 , Prevodovka 802A4706
Otáčky 17 /min, Kr. moment prevodovky 131 Nm, Servisný faktor 3.43 , Prevodovka 862A4706
Otáčky 15 /min, Kr. moment prevodovky 156 Nm, Servisný faktor 2.16 , Prevodovka 802A4906
Otáčky 15 /min, Kr. moment prevodovky 157 Nm, Servisný faktor 2.87 , Prevodovka 862A4906
Otáčky 14 /min, Kr. moment prevodovky 157 Nm, Servisný faktor 1.02 , Prevodovka 801A4906
Otáčky 14 /min, Kr. moment prevodovky 157 Nm, Servisný faktor 1.33 , Prevodovka 861A4906
Otáčky 14 /min, Kr. moment prevodovky 162 Nm, Servisný faktor 3.86 , Prevodovka 803A4906
Otáčky 12 /min, Kr. moment prevodovky 183 Nm, Servisný faktor 0.87 , Prevodovka 801A5006
Otáčky 12 /min, Kr. moment prevodovky 183 Nm, Servisný faktor 1.14 , Prevodovka 861A5006
Otáčky 12 /min, Kr. moment prevodovky 187 Nm, Servisný faktor 1.80 , Prevodovka 802A5006
Otáčky 12 /min, Kr. moment prevodovky 188 Nm, Servisný faktor 2.39 , Prevodovka 862A5006
Otáčky 12 /min, Kr. moment prevodovky 194 Nm, Servisný faktor 3.22 , Prevodovka 803A5006
Otáčky 11 /min, Kr. moment prevodovky 203 Nm, Servisný faktor 1.03 , Prevodovka 861A5106
Otáčky 11 /min, Kr. moment prevodovky 211 Nm, Servisný faktor 1.60 , Prevodovka 802A5106
Otáčky 11 /min, Kr. moment prevodovky 211 Nm, Servisný faktor 2.12 , Prevodovka 862A5106
Otáčky 10 /min, Kr. moment prevodovky 232 Nm, Servisný faktor 2.69 , Prevodovka 803A5106
Otáčky 9.2 /min, Kr. moment prevodovky 245 Nm, Servisný faktor 0.85 , Prevodovka 861A5306
Otáčky 9.2 /min, Kr. moment prevodovky 245 Nm, Servisný faktor 1.37 , Prevodovka 802A5306
Otáčky 9.2 /min, Kr. moment prevodovky 246 Nm, Servisný faktor 1.83 , Prevodovka 862A5306
Otáčky 8.7 /min, Kr. moment prevodovky 262 Nm, Servisný faktor 2.39 , Prevodovka 803A5306
Otáčky 8.1 /min, Kr. moment prevodovky 278 Nm, Servisný faktor 1.21 , Prevodovka 802A5406
Otáčky 8.1 /min, Kr. moment prevodovky 279 Nm, Servisný faktor 1.61 , Prevodovka 862A5406
Otáčky 7. 5 /min, Kr. moment prevodovky 305 Nm, Servisný faktor 2.05 , Prevodovka 803A5406
Otáčky 7. 2 /min, Kr. moment prevodovky 317 Nm, Servisný faktor 1.07 , Prevodovka 802A5506
Otáčky 7. 2 /min, Kr. moment prevodovky 317 Nm, Servisný faktor 1.42 , Prevodovka 862A5506
Otáčky 6.9 /min, Kr. moment prevodovky 328 Nm, Servisný faktor 1.03 , Prevodovka 802A5107
Otáčky 6.9 /min, Kr. moment prevodovky 329 Nm, Servisný faktor 1.37 , Prevodovka 862A5107
Otáčky 6.6 /min, Kr. moment prevodovky 346 Nm, Servisný faktor 1.81 , Prevodovka 803A5506
Otáčky 6.3 /min, Kr. moment prevodovky 362 Nm, Servisný faktor 1.73 , Prevodovka 803A5107
Otáčky 5.9 /min, Kr. moment prevodovky 383 Nm, Servisný faktor 0.88 , Prevodovka 802A5307
Otáčky 5.9 /min, Kr. moment prevodovky 383 Nm, Servisný faktor 1.17 , Prevodovka 862A5307
Otáčky 5.6 /min, Kr. moment prevodovky 408 Nm, Servisný faktor 1.53 , Prevodovka 803A5307
Otáčky 5.2 /min, Kr. moment prevodovky 434 Nm, Servisný faktor 1.03 , Prevodovka 862A5407
Otáčky 4.8 /min, Kr. moment prevodovky 475 Nm, Servisný faktor 1.32 , Prevodovka 803A5407
Otáčky 4.6 /min, Kr. moment prevodovky 493 Nm, Servisný faktor 0.91 , Prevodovka 862A5507
Otáčky 4.2 /min, Kr. moment prevodovky 538 Nm, Servisný faktor 1.16 , Prevodovka 803A5507

0.37 KW MOTOR
Otáčky 373 /min, Kr. moment prevodovky 9 Nm, Servisný faktor 6.50 , Prevodovka 860A0908
...atď. /ďalšie výkony vd. príloha/

Zdielať túto stránku

Email:

Prevodovka typ M

Copyright ©2019 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2988