. Remene, HTD remene, remene, Fenner, remen, SPA, SPZ, SPC, SPB, remenice, remenica, XPA, c remen, a remen, b remen, d remen, z remen, 8V/Delta, QXPA, QXPB, QXPC, QXPZ, XPB, XPZ, PowerTwist, HTD remene, remenice predaj
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Remene

Pohony s trecimi remenice
Remene
remen
Remen
Jadro výrobkov ktoré dodáva v tejto kategórii spoločnosť ERIKS, tvoria dve z najväčších a najdôveryhodnejších mien v tejto oblasti - remene Fenner® a remene ContiTech . Obe značky sú zárukou technickej dokonalosti a kvality.
Čo sa týka ponuky remeňov ide skutočne o "balík", v rámci ktorého môžete kúpiť všetky typy pod jednou „strechou". Remene možno v zásade rozdeliť do troch hlavných skupín.

Klinové remene
- klasické klinové remene
- opláštené klinové remene
- klinové remene s ozubením CRE Plus
- klinové remene s ozubením Quattro Plus
- násobné opláštené remene Concord

Článkové/segmentové remene
- PowerTwist Plus remeň
- Nut-Link remeň
- Super-Link remeň
- ploché zubové remene

Ploché zubové remene
- klasické ozubené remene
- ozubené remene HTD
- ozubené remene Torque Drive Plus 3
- ploché rebrované remene

Odborné poznatky technikov spoločnosti ERIKS spolu s technológiou a špecialistami predstavujú hodnotnú základňu, ktorá zabezpečuje, aby boli systémy remeňových pohonov optimálne a rentabilné.

Zdielať túto stránku

Email:

Remene

Copyright ©2019 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:118